FANAOVANA MAIMAIMPOANA REHETRA MBHNELL REHETRA
Ny vokatra izay manompo ny fahasalaman'ny mponina. Araka ny filazan'ny OMS, ireo vokatra ireo dia tokony ho "amin'ny fotoana rehetra, amin'ny habetsaky ny habetsahana, amin'ny endrika fatra mety, miaraka amin'ny fampahalalana azo antoka sy ampy, ary amin'ny vidiny azon'ny tsirairay sy ny vondron'olona".